Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Vores samarbejde med forældre er præget af tillid, dialog, åbenhed og samskabelse. Det er samarbejde, hvor personale og forældre samarbejder om trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og for hele børnegruppen.

  Vi fortæller altid dig som forælder om de tiltag i forhold til dit barn eller hele børnegruppen, som vi gerne vil have at du støtter op om. Et eksempel kan være der, hvor vi sætter ind med en særlig opmærksomhed og tilgang til barnet, både hjemme og i institutionen. Det kan også en dialog med forældregruppen om, hvordan vi kan styrke fællesskabet på en stue gennem legeaftaler på tværs af køn og alder.

  Vi vægter den daglige kontakt med forældrene højt. I denne kontakt er der mulighed for, at vi lærer hinanden godt at kende. Vi sørger for at du via Aula får de nødvendige praktiske oplysninger. Her kan du også få et indblik i deres barns hverdag.

  Du vil opleve at samarbejdet spiller en betydelig rolle for os. Det gælder samtaler mellem dagtilbud og hjem, forældremøder, forældrebestyrelsesmøder og fællesmøder i hele dagtilbuddet. Vi har den gensidige dialog i fokus. Derfor er det mindst lige så vigtigt, at du fortæller om barnets trivsel hjemme, som at vi informerer dig om barnets trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet.

  På forældremøderne hører du om, hvordan vi kan samarbejde med dig og de øvrige forældre om forskellige pædagogiske tiltag. Vi holder forældremøder med forskellige pædagogiske temaer/oplæg. Det kan være emner som kontaktens betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Det kan også være en forældrerepræsentant, der er formidler, også til et fællesmøde for hele dagtilbuddet.

  Forældrerådets repræsentanterne spiller en vigtig rolle i forbindelse med at arrangere sommerfester, julearrangementer, fællesspisning med mere. På vores fællesmøder i hele dagtilbuddet deltager forældreråd også i diskussionerne. Her har de mulighed for at påvirke beslutningsprocesserne.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Vil du i kontakt med bestyrelsen, så kan du skrive eller ringe til vores formand:

  Formand

  Martin Brøndum Suhr; tlf.: 23 49 04 14 - forælder i Børnehaven Gammelgården

  Medlemmer

  Nina Kruse Søland - Forælder, Børnehuset Klokkervej

  Tansu Korkmaz Hansen - Forælder, Vuggestuen Ved Æbletræet

  Troels Hedegaard - Forælder, Børnehuset Ryhaven

  Kristina Kuur Sørensen - Forælder, Børnehuset Børneliv

  Sanne Rasch Andersen - Forælder, Børnehuset Digterparken

  Lone Sørensen - Personale, Børnehuset Digterparken

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Sidst opdateret: 20. marts 2024