Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik gennem læreplaner.

 • Læs op

Indhold

  Det er vigtigt at alle børn trives og udvikler sig. Derfor er vi opmærksomme på at alle børn får mulighed for en sikker tilknytning, hvor de bliver anerkendt og udfordret i deres nærmeste udviklingszone. 

  Vi arbejder med et bredt læringsbegreb og et pædagogisk læringsmiljø, der afspejler sig i alle aktiviteter i løbet af dagen.

  I vores pædagogiske tilgang arbejder vi med ”kontakt før opgaven”. Det betyder, at vi er nærværende, positive og forstående i vores kontakt med børnene, og altid søger kontakten, inden vi fokuserer på det, vi skal med barnet eller børnegruppen.

  Kontakten er altafgørende i forhold til børnenes læring, udvikling og dannelse. Derfor er vi bevidste om betydningen af kropssprog og mimik. Vi skaber udviklende læringsmiljøer med aktive deltagende børn, så alle oplever at være en del af fællesskabet.

  I Åbyhøj Dagtilbud ser vi undersøgende på egen og andres praksis. Vi udvikler vores faglighed gennem sparring og reflekterende dialoger, og evaluerer den anvendte praksis i forhold til data, evidens og ny viden.

  Det pædagogiske læringsmiljø består dels af børneinitieret leg, men også af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og tilbagevendende daglige rutiner og gøremål. I den børneinitierede leg får børnene mulighed for at eksperimentere og bruge deres fantasi. Det sker f.eks. når de mindste børn sammen med voksne lærer deres omverden at kende gennem leg med sand, sten, pinde og jord. Det sker også, når de større børn i fællesskab laver huler i buskads med brædder, tæpper og mælkekasser. De eksperimenterende og fantasifulde lege giver børnene mulighed for at udvikle både emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

  De pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er mangfoldige i Åbyhøj Dagtilbud. Nogle eksempler:

  • Vi høster frugt fra buske og træer og tilbereder dem over bål.
  • Vi tilrettelægger motoriske forløb, hvor alle sanser tages i brug.
  • Vi arrangerer ture til kunstmuseer med efterfølgende kunstnerisk udfoldelse.

  Det er forløb, hvor didaktiske overvejelser er gået forud med fokus på formål, mål og indhold.

  I alle afdelinger har vi et årshjul med tilbagevendende traditioner og aktiviteter, som børn og forældre kan genkende og glæde sig til.

  I Åbyhøj Dagtilbud er en stor del af vores pædagogiske læringsmiljø også omfattet de daglige rutiner. Rutinerne gentagelse gør dem til oplagte læringsmiljøer. Når vi f.eks. skifter de mindste på puslebordet, er vi opmærksomme på betydningen af ”mødeøjeblikke”, at ”benævne ord og handlinger ”. Her er der også mulighed for motorisk udfoldelse. Det sker også i garderoben, hvor der er mulighed for en god dialog, mulighed for at hjælpe en kammerat i tøjet eller øve sin motorik.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her finder I en opsamling på det hidtidige tilsyn i Åbyhøj dagtilbud. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. Det næste uvildige tilsyn gennemføres i perioden marts – september 2025. Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 30. april 2024